Estructura del màster Màster en Història de l'Europa Contemporània

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Departaments
Logo Màster en Història de l'Europa Contemporània   Màster en Història de l'Europa Contemporània
Màster en Història de l'Europa Contemporània

Estructura del màster

El Màster Universitari en HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ consta d'un total de 60 crèdits ECTS, repartits en cinc mòduls que agrupen catorze assignatures obligatòries  (48 crèdits) i  el Treball Fi de Màster (12 crèdits)

PERFIL DEl TITULAT

En finalitzar els seus estudis, l'alumne titulat del màster universitari d'Història de l'Europa contemporània: identitats i integració haurà d'haver-se format en els fonaments de la recerca, propiciant així mateix un coneixement més profund i sòlid del procés d'integració europea i dels reptes que se'n deriven, així com sobre les relacions entre Espanya i Europa en l'època contemporània, amb especial sensibilitat cap a la comprensió de com s'han format els diferents punts de vista dels ciutadans europeus, deixant en evidència les influències mútues i eliminat prejudicis.